Anahtar Kelimeler: /’ meclisten geçti

1/1000’lik meclisten geçti

1/1000’lik meclisten geçti

Kozan ilçe merkezine yönelik yaklaşık 3000 hektar alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili komisyon raporu mecliste oy çokluğu ile oylananarak karara bağlandı.

Kozan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısının 1. Oturumunda meclise getirilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili olarak mecliste bütün komisyonlar bu konuyu detaylı bir şekilde görüştü. Meclisin 3. oturumunda hazırlanan komisyon raporu meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

-İmar Komisyonu Raporu

İmar Komisyonu raporunda:

“Belediye Meclisimizin 01/06/2021 tarih ve 2021-119 Sayılı Kararı ile Mecliste bulunan tüm komisyonlara havale edilen; İlçemiz Kent Bütünü Yaklaşık 3000 Hektar Alanda. hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı Revizyonu Teklifinin, idareden geldiği şekliyle kabulü ancak Şevkiye Mahallesi 540 Ada 14 Parsel numaralı taşınmaz malikleri tarafından Adana 1. İdare Mahkemesinde yoğunluğunun yükseltilmesi talebi ile dava açıldığı, açılan davanın Adana 1. İdare Mahkemesinin 15/06/2016 tarih ve 2015/1374 Esas - 2016/555 Karar Sayılı kararı ile davacıların talebinin kabulüne karar verildiği, mahkeme kararına istinaden Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/08/2019 Tarih ve 262 sayılı Kararı ile Orta Yoğunluk olarak düzenlendiği fakat daha sonra dayanak mahkeme kararının Danıştay tarafından bozulması üzerine Adana 1. Idare Mahkemesi 2021/367 Esas 2021/399 Karar sayılı ile davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle Şevkiye Mahallesi 540 Ada 14 Parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın mahkeme kararı öncesinde olduğu gibi Düşük Yoğunluklu olarak belirlenmesine ve İmar Planındaki durumunun Ayrık Nizam 2 Kat; Taban Oturumu 0.30, Toplam İnşaat Alanı = 0.60 olarak düzenlenmesine, değişikleri içeren paftaların imar komisyonu üyeleri ve idare temsilcileri tarafından imza altına alınmasına, bir karar verilmek üzere Belediye Meclisinin arzına oy birliği ile karar verilmiştir.”

 

Meclisten geçen 1/1000 ölçekli imar planı Adana Büyükşehir Belediyesi meclisinde görüşüldükten ve onaylandıktan sonra 1 ay boyunca askıda kalacak.