Ayyıldız; “Hizmet ve eserler vergilerle finanse edilir”

Kozan Belediyesi Gelir Müdürü Çağdaş Ayyıldız, 2020 yılı emlak vergilerinin 1. taksitinin Mayıs ayı sonuna kadar 2. taksitinin ise Kasım ayı sonuna kadar yatırılması gerektiğini hatırlattı.

Kozan Belediye Başkanlığı Gelir Müdürü Çağdaş Ayyıldız yaptığı açıklamada, devletin yerine getirdiği bir çok hizmetin ifası ve eserlerin vücuda getirilebilmesi için vergi gelirlerinin son derece önem arzettiğini, bir ülkenin imarında, kalkınmasında, refah düzeyi artışında ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasında hayat veren kaynağın vergiler olduğunu ifade etti. Vergilerin devletin en önemli kaynaklarından biri olduğunu vergi gelirlerinin yetersizliği nedeniyle, kamu hizmetlerinin etkin ve yeterli düzeyde yerine getirilemeyeceğini vurguladı.  Ayyıldız; “Vergilerin anayasada yerini bulmuş bir vatandaşlık ödevidir. Yeterli düzeyde ve kalitede güvenlik, adalet, savunma, parasız eğitim, sağlık, hava alanından köprüye, otoyoldan denizaltından tüp geçit projesine, barajından yoluna, suyundan elektriğine kadar bir çok ihtiyaçlarımızı karşılayan kamu hizmetlerini üretebilmek için devletin harcama yapma ve bu harcamaları finanse edecek yeterlikte gelire ihtiyaç vardır. Belediyecilik noktasında ise; yoldan kaldırıma, park ve bahçe düzenlemesinden, temizlik, cenaze hizmetleri ve fakir ve fukaranın yemek ihtiyacının karşılandığı aşevi  hizmetleri gibi sayamadığımız bir çok hizmet ve eser vergilerle finanse edilmektedir.”  dedi.

Ayrıca 2020 yılı emlak vergilerinin tahakkuklarının yapıldığını ve tahsil etmeye başladıklarını ifade eden Gelir Müdürü Çağdaş Ayyıldız, 2020 yılı emlak vergilerinin 1. TAKSİTİNİN Mayıs ayı sonuna kadar 2. Taksitinin ise Kasım ayı sonuna kadar yatırılması gerektiği hatırlattı. Vatandaşların mağdur olmaması için belirtilen süre içerisinde ödemelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.