Kaymakamlıktan “Devlet Hastanesi” açıklaması

Son zamanlarda Kozan Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktorların gittiği iddiası ile ilgili olarak, Kozan Kaymakamlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Kozan Kaymakamlığı, son günlerde ilçe Devlet Hastanesi doktor yetersizliği hakkında çıkan haberlere istinaden bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada Kozan Devlet Hastanesi'nde; bir başhekim, bir başhekim yardımcısı, toplam 40 uzman hekim, 11 diş hekimi, 20 pratisyen hekim, 303 yardımcı sağlık personeli, 204 diğer personel ile görev yapıldığının altı çizildi.

Kozan Devlet Hastanesi’nde günlük ayaktan 3000-3500 arası hastanın kabul edildiği, merkez nüfusunun 130 bin olduğu, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinden de başvuran hastalara da hizmet verildiği kaydedildi.

Kozan kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, iki acil tıp uzmanı ile hizmet veren ve günlük ortalama 500 hastaya bakan acil servisin olduğu, 20 yataklı ikinci basamak erişkin yoğun bakım,  4 kuvözle 1. basamak yeni doğan yoğun bakım, 5 yataklı palyatif bakım merkezi, 14+1 cihazla çalışan diyaliz merkezi, doğumhane ve ameliyathane ile hizmet verildiği belirtildi.

Çocuk doktoru ile ilgili; biri başhekim yardımcısı, 5 adet çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bulunduğu ve aktif olarak görev yaptığı kaydedildi. Son bir yıl içerisinde geçici görevle başka kuruma görevlendirilen dahil, hastaneden hiçbir şekilde ayrılan çocuk doktorunun bulunmadığı vurgulandı.

Devlet Hastanesi’nde; 3 dahiliye uzmanının görev yaptığı kaydedilirken, bir dahiliye uzmanının kendi isteği doğrultusunda hastaneden ayrılıp özel sektörde çalışmaya başladığı, devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile yerine hekim atandığı kaydedildi. Hastanede, 3 iç hastalıkları uzmanının hizmet verdiği de ayrıca belirtildi.

4 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı kadrosunun mevcut olduğu, 2 hekimin geçici görev ile hizmet verdiği, DHY kurası ile kadrolu kadın doğum uzmanının atandığı görevine de başladığı belirtildi.

Haberlerde ifade edilen, “günlük 300 hastaya bakılıyor” ifadesini de yalanlayan Kozan Kaymakamlığı, günlük muayene edilen hasta sayısının 100 ile 120 arasında olduğunu ifade etti. Ayrıca, 300 hastanın 8 saat içerisinde muayene edilemeyeceğinin de mümkün olmadığının altı çizildi.

Acil servis ambulanslarının Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet verdiği belirtilerek; “112 talimatnamesine göre, hasta naklini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Hastane başhekiminin herhangi bir yetkisi yoktur. Hastanemizden sevk edilen hastalar günlük olarak hastane yönetimi tarafından kontrol edilmektedir. Sevkler, 2018 yılı ile karşılaştırıldığında 2019 yılında %50 oranında azalmıştır. Haberde, “sözleşme olmadığı için hekimler başka kurumlara kaçtı” ifadeleri ile ilgili olarak, “Hastanemiz sözleşmeli kadro başvuruda bulunmuştur ancak sözleşmeli personel kadrosu ve kararı hastane tarafından değil, bakanlık düzeyinde değerlendirilmektedir” denildi.

Yapılan açıklamada, hastaların hastanede tedavi edilmediği ve sürekli sevk edildiği ithamına cevaben; “Hastanemiz B grubu olmakla beraber, İl merkez hastanesi olmamasından kaynaklanan neredeyse tüm ilçe devlet hastanelerinde olduğu gibi yan dal uzman kadrosu yoktur. Yan dal uzman hekim tedavi gerektiren branşlara sevkler mecburi olarak yapılmaktadır. Ancak sevk oranı ve muayene oranları karşılaştırıldığında herhangi bir anormallik saptanmamıştır. Hastanemiz 7/24 esasıyla, hizmet grubuna uygun standartlarda hizmet vermektedir. Nöbetçi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi, dâhili branşta bir nöbetçi uzman hekim, cerrahi branşta bir nöbetçi uzman hekim ve en az 3 pratisyen hekim ile mesai dışında hizmet vermektedir” ifadeleri kullanıldı