Kılıçkaya “Mevzuatın dışında herhangi bir kısıtlama olmayacak”

Adana Arıcılar Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığındaki corona virüsü ile ilgili olarak alınan kararlar ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçkaya, “arıcılarla ilgili olarak mevzuatın dışında herhangi bir kısıtlama olmayacak” dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, corona virüsü önlemleri kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin hareketliliği, konaklama alanlarında alınacak tedbirler, göçerlerin ve arıcıların hayvancılık faaliyetleri ve bu süreçte tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hakkında oluşturulan komisyon tedbir amaçlı kararlar aldı.

Adana valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile İl Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, Kolluk Temsilcileri, Yerel Yönetim Temsilcileri, Ziraat Odası Başkanları gibi meslek odalarının temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon kurularak kararlar alındı.  Oluşan komisyonda yer alan Adana Arıcılar Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya, kararlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacı ile alınan tedbirler kapsamında, tarımsal üretimin durmaması ve bir yerden başka bir yere hayvanlarını taşıyan üreticilerin ve arıcıların faaliyetleri ile ilgili olarak geniş kapsamlı komisyon kararı aldıklarını ifade etti.

Adana Arıcılar Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya, arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatta getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine yönelik karar alındığını belirterek, gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirler arası intikale başlamadan önce ekipmanlarını dezenfekte etmeleri ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini mutlaka yapmış olmalarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Arıcıları gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıçkaya, belirlenen izinlerin alınması kaydıyla 1 Mayıs 2020 tarihinden sonra arıcıların ve göçerlerin bir yerden başka bir yere gitmesine müsaade edileceğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede, il ve ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesi için mevsimlik işçilerin konaklayacağı tesis, konteyner, çadırlarda yatak aralarının en az 1-1,5 metre olması, sosyal alanlarda bir buçuk metre olan kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, bu yapılamıyorsa yatak aralarındaki mesafenin en az 3 metre olması gerektiği belirtiliyor. Bakanlığın genelgesinde, illerde mevsimlik işçilere sağlık hizmetlerinin verilip devamının sağlanması, barınma ve konaklama yerlerinin düzenli şekilde dezenfekte edilmesi, çalışma ortamlarında içilebilir kullanılabilir uygun su temininin sağlanması, katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının belirlenmesi hususları yer alıyor.