MİLLİ SERVETE SAHİP ÇIKTILAR

14 Mayıs 2015 Perşembe günü gazetemiz Kozan Ekspres´ in 401. sayısında yayınlanan ?Milli Serveti Çürütüyorlar? başlıklı manşet haberimiz ses getirdi.

Geçtiğim Mayıs ayı içinde gazetemiz Kozan Ekspres´ in 401. sayısında manşet haber olarak yayınladığımız ? Milli Serveti Çürütüyorlar? başlıklı haberimiz ses getirdi. Konuyla ilgili haberin peşini bırakmayarak her ayrıntısını titizlikle incelememiz neticesinde atıl duruma gelmiş otomobil ve motosikletler yapılan açık arttırmalı ihale ile satışa sunuldu. Satışı yapılan otomobil ve motosikletler yedi emin depolarından alınarak geri dönüşüm için makine kimya endüstrisine gönderildi.

İlçemiz Kozan´ da yedi emin depoları araç mezarlığa görünümünden artık kurtuldu. Devletin sorumluları görevlerini yerine getirerek yüzlerce milli serveti çürümekten kurtardı.

Yüzlerce aracın çeşitli nedenler ile trafikten men edilmesi ile başlayan süreç araçların yedi emin depolarında çürümeye terk edilmesi ile sona ermesi artık bitti. Araçlar toplanarak geri dönüşüm için makine kimya endüstrisine gönderildi.

ARAÇLAR 4 YILDIR BEKLİYORDU

Çeşitli nedenler ile trafikten men edilerek yedi emin depolarında bekleyen araçlar ve motosikletler 4 yılı aşkın bir süredir yedi emin depolarında çürümeye terk edilmişti. Olay ile ilgili olarak konuyu araştıran haber merkezimiz Kozan´ da yüzlerde motosiklet ve araçların 4 yılı aşklın süredir yedi emin depolarında çürümeye terk edildiğini bilgisine ulaştığı andan itibaren hemen konuyu kamuoyu ile paylaşarak yetkilileri göreve davet etmişti.  Kozan´ da ki yediemin depolarının garajında trafikten men edilen motosikletler başta olmak üzere; çalıntı veya icra takibine takılan araçlar, kışın yağmur, yazın ise kavurucu sıcak altında çürümeye terk edilmesine nazaranyediemin deposu garajında özellikle motosiklet sahiplerinin trafik ekipleri tarafından yakalanan araçlarını yüksek cezalar nedeniyle tekrar teslim almamaları ve ağır işleyen yargı sistemi nedeniyle yaşanan adli süreçte yediemin deposuna sağlam giren araçlar hurdaya dönüyordu. Bunun belirli yasal süreci sadece 6 ay beklemesiydi. Ancak yediemin depolarındaki araçlar yıllardan bu yana adeta çürümeye bırakılmıştı.
Ödenmemiş vergi borçları nedeniyle resmi kurumlarla kişiler arasındaki alacağın tahsil edilmemesi nedeniyle icra müdürlükleri ve vergi daireleri tarafından araçlara konulan haciz kararlarındaki artış ürkütürken bu artış yediemin deposu garajının doluluğuna neden oluyor. Kozan´ da yakalamalı, rehinli ve hacizli araç sayısı binleri bulurken yediemin depolarının garajları doldu taşmıştı.

MAL MÜDÜRLÜĞÜ DURUMA MÜDEHALE ETTİ

Trafik ekiplerin yapmış oldukları denetimler neticesinde çeşitli sebeplerden dolayı yakalanarak yedi emin depolarına götürülen araç ve motosikletler alınması için kanun gereği 6 ay bekletilir. Altı aydan sonra mal müdürlüğü bu araç ve motosikletleri makine kimyaya satar.

Kanunda yer alan madde şu şekilde; ? EK MADDE 14.- Buluntu olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır.

Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedeller Hazineye irat kaydedilir.?

Ancak 4 yılı geçkin bir süreden bu yana Kozan´ da ki yedi emin depolarında bulunan araçlar artık toplatıldı.