Anahtar Kelimeler: TEKRAR SORUYORUZ

TEKRAR SORUYORUZ

Gazetemizin, Türk Hava Kurumu´nun yetki alanı içerisinde bulunan deri toplama işlevi ile ilgili olarak sormuş olduğu sorulara kalıp bir cevap gönderildi.

Gazetemizin, Türk Hava Kurumu´nun yetki alanı içerisinde bulunan deri toplama işlevi ile ilgili olarak sormuş olduğu sorulara kalıp bir cevap gönderildi.

Öncelikle, Türk Hava Kurumu´nun göndermiş olduğu açıklamayı bir tek kelimesine dokunmadan, virgülüne noktasına müdahale etmeden etik gazetecilik gereği yayınlıyoruz. Lakin, gönderilen açıklamanın içerisinde sadece sorulan sorulara değil, cevap vermiş olmak adına açık, aleni bir şekilde cevap verildiği aşikârdır. Biz yapmış olduğumuz haberde kimsenin özel hayatını sorgulamadık. Kimseye siz hırsızsınız demedik. Biz, kimseye zarar ettiniz demedik. Sadece Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, İmamoğlu, Aladağ ve Kozan ilçelerinde Kurban derisi toplayan Türk Hava Kurumu ilçe ilçe kar mı etmiştir? zarar mı etmiştir? diye sorduk. Örneğin; Saimbeyli ilçesinde kaç personel çalışmıştır, kaç araç çalışmıştır ve kaç deri toplanmıştır? Tufanbeyli´de kaç araç kiralanmıştır? kaç personel çalışmıştır? ve ne kadar deri toplanmıştır? Bu masumane soruları kamuoyunu aydınlatma adına gazetecilik görevini yerine getirerek sorduk.

Ancak, çokta ön göremediğimiz bir üslupla sadece sonuç rakamları verilerek bir açıklama gönderildi. Açıklamadan çok açıklamanın içerisinde yer alan ifadeler hakaret içermektedir. Biz, sadece gazetecilik görevimizi yaptık. Bu tip söylemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Kamuoyu adına da tekrardan açarak soruyoruz:

1-                              Kozan ilçesinde kaç araç ve personel çalışmıştır? Toplam gider nedir? Kaç deri toplanmıştır?

2-                              Feke ilçesinde kaç araç ve personel çalışmıştır? Toplam gider nedir? Kaç deri toplanmıştır?

3-                              Saimbeyli ilçesinde kaç araç ve personel çalışmıştır? Toplam gider nedir? Kaç deri toplanmıştır?

4-                              Tufanbeyli ilçesinde kaç araç ve personel çalışmıştır? Toplam gider nedir? Kaç deri toplanmıştır?

5-                              İmamoğlu ilçesinde kaç personel ve araç çalıştırılmıştır? Toplam gider nedir? Kaç deri toplanmıştır?

6-                              Aladağ ilçesinde kaç personel ve araç çalıştırılmıştır? Toplam gider nedir? Kaç deri toplanmıştır?

Sorduğumuz soruların anlaşılması adına bunların hepsini tek tek soruyoruz. Ayrıca, bu ifade edilen uslübu söz sahiplerine iade ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Kamuoyu adına tekrardan soruyor ve kamu adına cevap bekliyoruz.

Kozan Türk Hava Kurumu Şubesi´nin yaptığı açıklamaya ise hiçbir kelimesine dokunulmadan, noktası veya virgülü ile oynamadan yayınlıyoruz:

TÜRK HAVA KURUMU KOZAN ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN

YEREL BASIN VE KAMUOYUNA DUYURU

 

              06 Eylül 2018 tarihli Kozan Ekspres Gazetesi´nin manşetten yayınladığı Türk Hava Kurumu Kozan Şubesi ile alakalı haber nedeni ile gerçek bilgileri kamuoyu ile paylaşma gereği duymuş bulunmaktayız. Haberde geçen konuları birer bire cevaplayalım da Halk nezdinde bağışladığı kurban derilerinin hesabını vermiş olalım.

              1- 2013 yılına kadar sadece Türk Hava Kurumu resmi olarak deri toplamaktaydı fakat yine Camiler ve yurtlar da gayri resmi olarak topluyorlardı. 2013 yılında yapılan bir değişiklikle her kes toplar hale gelmiştir. Yani Kurban derilerini sadece Türk Hava Kurumu değil (Camiler, Yurtlar, Dernekler vs) herkes toplamaktadır. Türk Hava Kurumu Kamu Yararına çalışan bir dernektir.

              2- Türk Hava Kurumu Kozan Şube Yönetim kurulu üyeleri: Şube Başkanı: Hüseyin İNAN, 2. Başkan Halil AKYÜREK, Üyeler; Mehmet AKÇALI, Ahmet COŞMAN, Sedat COŞKUN olup şube yönetim kurulu 5 kişiden oluşmaktadır.

              3- Türk Hava Kurumu olarak bizim tüzüğümüz var ve bu tüzük gereği deri toplamaktayız. Kurban bayramından yaklaşık bir ay öncesinden geçen üç yılın toplanan ortalama deri adeti kadar deri toplayacağımız varsayımına dayalı olarak il bazında deri ihalesi yapmaktayız. İhaleyi yüklenen derici deri adeti bazında yüklendiği fiyat ile değerlendirip %25´ ini Kurumumuza avans olarak ödemektedir. Geçen üç yılın toplanan ortalama deri adeti:

Keçi: 1175 Adet            5,10 TL               5.992,50TL

Koyun:               325 Adet           4,10 TL               1.332,50 TL

Sığır: 50 Kg                     4.10 TL               205,00 TL

                                           Toplam: 7.530,00x%25 = 1.882,50 TL

Kozan Şubesi olarak deri toplamada kullanacağımız azami maliyet aldığımız avans olan 1.882,50 TL´yi aşamayacaktır. Biz de bu parayı en ekonomik olarak kullanarak deri toplamaktayız. Kamu yararına çalışan bir dernek olduğumuzdan dolayı resmi kurumlardan Kaymakamlık vasıtasıyla; Kozan Belediyesinden 5 araç, Sosyal Yardımlaşma, Karayolları ve Orman İşletmesinden birer olmak üzere ücretsiz toplam 8 araç temin edilmiştir. Bu parayı kullandığımız giderler ise aşağıdadır.

Resmi Dairelerden Alınan Araç 8 Adet                          0,00

Kiralanan Araç 250,00 TL X 3 Adet                    750,00 Kira Bedeli

Çalışan İşçi Sayısı 70,00 TL X 11 Kişi                  770,00 İşçi Ücreti

İhale Masrafı 3 Kişi 2 kez Adana masraf                       272,00

Toplam deri Toplama Maliyeti:                                       1.792,00 TL

İhaleden alınan %25 Avans: 1.882,50 TL olup masrafımız bu rakamı aşmamıştır.

11 araç ve 11 çalışan ile 2018 yılı kurban derisi toplama faaliyetinde topladığımız deri miktarları ile Şube olarak elde ettiğimiz gelirlerimiz de aşağıdadır.

Toplanan Keçi Derisi Adeti     : 1500 x 5.10 = 7.650,00 TL

Toplanan Koyun Dersi                            : 590 x 4,10 = 2,419,00 TL

Sığır Dersi                                     : 10 Kg x 4,10 = 41,00 TL

Toplam                                          10.110,00 TL

% 8 Peşin Ödeme İskontosu   -     808,80 TL

                            Toplam                9.301,20 TL

 

    %8 KDV                                        + 744,10 TL

Genel Toplam                                             10.045,30 TL

Avans Mahsubu                           1.882,50 TL

Nakit olarak Tahsil edilecek Tutar   8.162,80 TL  Bu hafta içinde tahsil edilip genel merkeze gönderilecek.

Şube olarak kurban derisi faaliyetinden 2018 yılı kazancımız 8.162,80 nakit alınacak tutar ve %25 avanstan kalan bakiye 90,50 TL ile birlikte 8.253,30 TL olup Kamuoyuna ve basınımıza arz ederiz.

              4- Yukarıda açıkladığımız bilgilerin tamamı resmi evraklarla sabittir. Faturalarımız, gider pusulamız vs. tamamı belgelidir. Türk Hava Kurumunun müfettişleri her yıl gelip defter ve belgelerimizi denetlemektedir. İddia ediyoruz, deri toplayan hiç bir Cami, Yurt ve Dernek bizim gibi hesap veremez ve denetime de açık değildir.

              5- Türk Hava Kurumu 2013 yılına kadar kurban derilerinden elde ettiği geliri Kızılay, Diyanet Vakfı ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına paylaştırmaktaydı. 2013 yılından sonra herkes kendi dersini kendisi toplamaktadır. Bir elden toplayıp da gelirini paylaşmak deri toplamada daha etkin, toplam maliyeti daha düşük,  derinin telef olmasını önleyecekken hükümet bu yolu tercih etmiştir.

              6-Türk Hava Kurumunun elinden bu yetki alındığı için Kurum başka faaliyetlere yöneldi. Şu anda Orman yangınlarını önlemek için uçak filomuz var. Çıkan yangınlara Türk Hava Kurumunun yangın söndürme uçakları müdahale etmektedir.

              Türk Hava Kurumu 2011 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesini kurdu. Bu Üniversitede havacılık yönetimi, lojistik yönetimi, havacılık işletmesi, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve havacılıkla ilgili diğer hizmetler için yüksek okullar açmıştır.

              Yaz aylarında Yamaç paraşütü eğitimi, kış aylarında ise okullarımızda model uçak kurslarımız her yıl yaptığımız mutad faaliyetlerimizdendir. Bir kaç yıl öncesinde Akoluk Kaklık Tepesinde yamaç paraşütü tanıtım ve uygulaması yapmıştık.

Kurumu takip etmeyip de böyle masa başından kamuoyunu yanlış yönlendirme amaçlı afaki haberlerle yorum yapmak etik ilkelerle bağdaşmamaktadır. Çamur at izi kalsın yaklaşımı ise bencillik içermektedir. Kurum yönetim kurulunun bir kuruşluk menfaatı da yoktur. Yönetim ve denetim kurulu tamamen gönüllülük esasına göre çalışmaktadır. Böyle insanlara çamur atmaya kalkmak yakışık olan bir durum değildir. Siz kurban bayramında eşiniz dostunuzla vakit geçirirken bu arkadaşlarımız kurumun deri toplaması ile ilgilenip yaşanan sorunları çözmeye çalıştılar. Biraz saygı gösterilmesini umardık. Lütfen empati kurun. Kurbanı bile kesmeden işleri organize etmeye gitmek... Başkalarını bırakın evinizdeki eşiniz ve çocuklarınız bile size darılır.

              7- 2020 Dünya Hava Oyunları Türk Hava Kurumu tarafından Türkiye´ de yapılacak olup Türkiye´ nin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Atatürk´ün " İstikbal göklerdedir " sözü bu olimpiyatların ana sloganı olacaktır.

              8- 32 yıllık uzman eğitimci ve 7 yıl Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış Kurumun Şube Başkanı Hüseyin İNAN´ ın ve Yönetim kurulunun aktif sosyal hayatın içinde olmadığı iddiası kaba ve bu tabiri kullanan kişinin kendi şahsi fikri olup herkes adına ithamlarda bulunması küstahçadır. Padişahın bile arkasından konuşulur. Ama basın yolu ile kimsenin hakkında bu denli hakaret içerikli yazı yazılamaz. Bu haber dedikodu haberidir. Birileri bu iddiada bulunuyorsa, gazeteci önce kuruma gider ve bu soruları sorar. Tatmin edici cevap alamadığı takdirde böyle bir haber yapar. Bu arkadaşımızı kınıyor ve basın yoluyla özür dilemesini bekliyoruz.

Basınımıza ve Halkımıza saygıyla arz ederiz. Kozan 10/09/2018

TÜRK HAVA KURUMU KOZAN ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU ADINA

Şube Başkanı: Hüseyin İNAN