Faruk YİĞENOĞLU


İnsanın kendisine yapacağı en büyük iyilikler

Dostumuzu ve düşmanımızı öncelikle dışımızda aramayalım. İnsanın en büyük ve yakın dostu, yahut en azılı düşmanı kendisidir. Şahsımıza en büyük iyiliği veya en büyük kötülüğü kendimiz yapabiliriz.


Dostumuzu ve düşmanımızı öncelikle dışımızda aramayalım. İnsanın en büyük ve yakın dostu, yahut en azılı düşmanı kendisidir. Şahsımıza en büyük iyiliği veya en büyük kötülüğü kendimiz yapabiliriz.

 

Bir Müslüman’ın gündeminin ilk maddesi şu olmalıdır: Yaratan bana bir Haberci ve Elçi göndermiş, bir Din ve Kitap yollamış, emirlerini yasaklarını öğütlerini, uymam gereken ahlak kurallarını bildirmiştir. Bunları öğrenmem ve bunlara uygun bir hayat sürmem gerekir.

 

Bir insanın kendisine yapacağı büyük iyilik, Yaratanını bilmesi, O’na itaat etmesi, O’nu kendisinden razı etmek için gerekenleri yapmasıdır.

 

Faydalı, lüzumlu, gerekli ilim öğrenmek kendine iyilik etmektir.

 

İrfan öğrenmek de böyledir.

 

Hikmet öğrenmek…

 

İyi, doğru, güzel, mâruf şeyler yapmak, sâlih ameller işlemek, hayır hasenat.

 

Kendine büyük iyilikler mi yapmak istiyorsun, ahlaklı faziletli meziyetli olmalısın.

 

Kötü insanların en büyük kötülüğü kendilerinedir.

 

Kendine iyilik yapmak isteyen Müslüman, ihlâsla ibadet etsin.

 

Allah’ın bizim namazımıza orucumuza zekâtımıza ihtiyacı yoktur. O’nun için ihlâsla namaz kılarak, ihlâsla oruç tutarak, ihlâsla zekât vererek kendimize iyilik yapmış oluruz.

 

Şu da, kişinin kendisine yapabileceği büyük iyiliklerdendir: Öyle bir insan olacaksın ki, senin faziletlerini iyiliklerini düşmanların bile kabul edecek.

 

Çenesini tutan, ya hayırlı söz eden, yahut susan; gıybetten zevzeklikten gevezelikten yalandan iftiradan dedikodudan fitne fesattan uzak duran kendine büyük iyilik etmiş olur.

 

Şirk, küfür, nifak, dalalet (sapıklık) için çalışanlar kendilerine büyük kötülük ediyor.

 

Sahih İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat, ahlak için çalışanlar, Hakka davet edenler, tebliğ edenler, irşad edenler her şeyden önce kendilerine yardım ve iyilik ediyor.

 

Münafıkların elbette herkese zararı dokunur ama en büyük zararı bizzat kendilerine veriyorlar.

 

Allah dostlarına, evliyaur Rahmana sevgi ve hürmet besleyenler, kendilerine iyilik etmiş olur. Onlara düşmanlık ve saygısızlık edenler, kendilerine zarar vermiş, kötülük etmiş olur.

 

İnsanın kendisine yapabileceği büyük iyiliklerden bazıları:

 

* Mü’min kardeşlerini sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek.

 

* Komşularına iyilik etmek.

 

* Yaşlı ve büyük Müslümanlara saygı göstermek.

 

* Yaşça küçük Müslümanlara merhametli ve şefkatli olmak.

 

* İsrafa kaçmamak şartıyla cömert olmak.

 

* Kanaatli olmak.

 

* Sabırlı olmak.

 

* Nefs-i emmaresi ile cihad-ı kebir yapmak.

 

* İhlâslı olmak.

 

* Âdil olmak.

 

* Mürüvvetli olmak.

 

İnsanın kendisine yapacağı bazı kötülükleri de sayayım:

 

* Allah’ın mutlaka yapılmasını istediği farzları terk etmek, mesela namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek.

 

* Gururlu, kibirli olmak, büyüklük taslamak.

 

* Gafil olmak.

 

* Nefs-i emmaresinin kötü isteklerini yerine getirmek.

 

* Yaptığı kötülüklerle, azgınlıklarla övünmek, iftihar etmek.

 

* Allah’ın insanlara en güzel örnek ve model olarak göndermiş olduğu Resulullaha (Salât ve selam olsun ona) biat ve itaat etmemek, onun Sünnet-i seniyesine tabi olmamak, Sünneti inkâr etmek.

 

* Fâsık-ı mütecahir olmak, yani büyük günahları açıkta açıkça, küstahça işleyen olmak.

 

* İnsanların gizli ayıp ve günahlarını araştırmak, tecessüs etmek.

 

* Şeriatın emirlerini yapmamak, yasak kıldığı kötü şeyleri yapmak.

 

* Kendine ve başkalarına zulm etmek.

 

* Ribacılık yapmak.

 

* Doğrudan doğruya, bilerek veya bilmeyerek şirke, küfre, nifaka, zulme hizmet etmek.

 

* Çok büyük, korkunç, iğrenç, dehşet verici, tiksindirici kötülük: Din sömürüsü yapmak, mukaddesatı alet ederek saf halkı tokatlamak.

 

* Haram kazanmak, haram yemek, haramla zengin olmak.

 

* Çok büyük bir kötülük: Deccalları ve Kezzabları sevmek, onları ululamak, onları desteklemek.

 

* Peygamberimizin Ashabına, Ehl-i Beytine, evliyasına düşmanlık etmek.

 

* Cahillerin ve gafillerin önem vermediği küçük iyilikleri de unutmayalım: Aç kedileri doyurmak, kuşlara yem atmak, susuz kalan saksı bitkilerini sulamak.

 

* Çaresizlere, muhtaçlara, gerçek fakirlere, sıkıntıya düşmüşlere yardım ve iyilik edersek, onlardan önce kendimize etmiş oluruz,

 

* Öfkesini yenmek, kendine iyilik etmektir.

 

* Tevâzu, alçak gönüllük, kendine iyilik etmektir.

 

* Başkasına iyilik eden, öncelikle kendine iyilik etmiş olur.

 

* Kötülükten vazgeçmek, o da bir iyiliktir.

 

* Mütevazı ve alçak gönüllü olan, kendine büyük iyilik etmiş olur.

 

* Kadınlara, kızlara, annelere, bacılara hürmet eden, onların şeref namus ve haysiyetlerini koruyan, göz zinası ve fiilî zina yapmayan iffetli kimseler kendilerine iyilik etmiş olur.

 

* İyi niyetler… İyi ameller… Bunlar hep kendine iyiliktir.

 

* Hepimizin iyilik dersleri; öncelikle kendimize iyilik, sonra başkalarına iyilik yapma dersleri almaya büyük ihtiyacımız vardır.

 

* Resulullah Efendimiz AllahüTealaAfüv’dür, Kerim’dir, afvetmeyi sever buyurmaktadır… Sen de, Allah’ın afvine nail olmak için afvedici ol, sakın deve gibi kin tutma, intikam alma. Afvetmek büyük bir iyiliktir.

 

*Sakın unutma: İyi Müslüman, eşittir iyi insan…