Ercan Çalışkan


SİCİL AFFI

18.01.2017 Tarihinde yürülüğe giren 6770 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN´nun 33. Maddesinden bahsedeceğiz.


Hükümetin Sicil affı diye nitelendirdiği ?kara Liste´nin durumu ne olacak

  • Karşılıksız çeki olan 566.116 kişi, 
  • Kredi kartı borcu nedeniyle takipte olan 2 milyon 233 bin 188 kişi, 
  • Bireysel kredilerden yasal takipte bulunan bir milyon 729 bin 846 kişi, 
  • Ticari kredilerden yasal takipte olan 535 bin 379 şahıs şirketi ile 99 bin 929 sermaye şirketi olmak üzere,

Bu veriler kasım ayında bakan Tüfenkçi´nin sicil affından bahsederken verdiği verileridir. Bu tarihe kadar ödemeler yapılmış rakam düşmüş veya tersi rakamlar daha çoğalmış olabilir, burada biz sicil affını bekleyen kesimin çokluğundan bahsederiz.

Sicil affı ile çıkan kanun metni aşağıdaki gibidir.

MADDE 33- 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 1- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.?

 Metni yorumlayacak olursam çıkan geçici maddenin 1. Fıkranın son cümlelerinden de anlaşılacağı gibi

?Yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.´

İbaresi yine takdiri bankalara bırakmış sayılmaktadır. Yani banka sicil affı çıktı diye kredi veya kredi kartı verme  yetkisi  finansal kuruluş bankalardadır. Tüm sicil affı bekleyenlerin finans ve finansal kuruluşlar ile görüşmelerinde yarar vardır.