HÜSEYİN ERCİYES


Sizi gidi hınzırlar

Atalarımızın güzel bir sözü ile konuyu açmak iyi olacak. “İştir kişinin aynası lafa bakılmaz”


Atalarımızın güzel bir sözü ile konuyu açmak iyi olacak.  “İştir kişinin aynası lafa bakılmaz”

Metropol şehirlerde yaşamanın avantajları veya dez avantajları vardır.

Hava kirliği, trafik çıkmazı, zaman kavramı vs. bu sorunlar metropol şehirlerde yaşayan insanların ortak problemleri olarak görülüyor.

Sağlık hizmetleri, güvenli yaşam alanları kimsenin kimseyi eleştirmediği kişi hak ve özgürlükleri yaşayabilmek vs. bunlar ise avantajdır. Metropol şehirlerde yaşayanlar için…

Öte yandan taşra şehirlerde yaşayan insanların en büyük sıkıntısı özel hayata müdahale, istihtam alanlarının azlığı, sağlık hizmetleri ve güvenlik endişeleri dez avantaj görünürken; ucuz yaşam, aile ilişkilerinin kopmaması, trafik ve ulaşım rahatlığı, sağlıklı yaşam alanı, üretebilmek vs. bunlarda taşrada yaşamanın avantajları…

Elbette benim belirtiğim maddelerde eklemeler veya çıkarmalar yapılabilinir.

Ben taşrada yaşamının insanlar üzerinde bıraktığı etkiden bahsetmek istiyorum.

Neden, herkes her şeyi biliyor?

Neden, herkes haddi olmayan konuları konuşuyor?

Neden, başkaları başkalarının muhasebesini yapıyor?

Neden, insanlar giyimi veya kuşamı ile yargılanıyor?

Neden ama neden daha bir çok neden…

Bu kentin kaderi diyerek kimse üzerindeki sorumluluktan kurtulamaz. Daha doğrusu kurtulmamalı.

Son yıllarda ilçede kaç sanatsal etkinlik gerçekleştirdi? Sorusuna bu şehirde yaşadığını sandığımız ilgililerin cevap vermesi gerkmiyormu?

Koltuğa getirdiğiniz veya vesile olduğunuz kişilerde kırıter, kermeslerde iyi kebap saplamasından geciyorsa diyecek sözüm yok. Yok iyi kebap saplayıp ocakta iyi balık pişirmesi kriterimiz değil diyorsanız, koltukları emanet etiğiniz sesi tir tir titreyenlere bir bakın Allah aşkına. Şimdi hemen seni hınzır Hüseyin yakıştırmasını yaparsınız. Cemaat toplantılarında, eğitim alanında koltukları dolduranlar kimler? Yetkileri ne? Kırıter kermeste çok iyi çalışanlar mı? Yoksa bu işi layığı ile yapabilenler mi? Hınzır bilinen bu gerçekleri yazan değil, asıl hınzır iyi kabap saplayanları koltuğa getirenlerdir.

Sonuç; yaşadığınız kentin dez avantajlarını değil, avantajlarını ön planda tutun. Tutabilirseniz.

Bu kentin idaresi akşam 5’ten sonra bu kentten haberdar olmayanlara terk edilmemeli.

 

Kozan İmar’dan güzel haberler

Kozan Belediyesi bünyesinde faliyetini sürdüren Kozan İmar Limited Şirketi’ndeki olumlu değişimleri fark ettiğimi ifade etmek isterim. Dün tüm esnaflar şirkete mal satmamak için uğraşırken, şimdilerde mal satmanın yollarını arıyorlar.

İdarecilerini ve işleyiş şeklini tebrik ederken, hizmet sektöründe hizmet veren personellerini etkili iletişim ve servis konularında eğimden geçirmelerini tavsiye ediyorum.